POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SKLEPU INTERNETOWEGO
MORANE COSMETICS

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest MORANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Miechowie przy ul. Powstańców 1863 r. 57, KRS: 0000899796, NIP: 6591552130, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 5000 zł.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 
 3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
  • zawarcia oraz wykonania zawartej przez Klienta z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zawarcia oraz wykonania zawartej przez Klienta z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • oferowania Klientowi przez Sprzedawcę produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Będziemy przetwarzać kategorie danych osobowych Klientów takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Klientem.
 5. Dane osobowe Klientów możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.
 6. Nie przekazujemy danych osobowych Klientów poza teren EU/EOG. 
 7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na rzecz Klienta Usług, a także po upływie tego terminu w celach: 
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • marketingowych do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na rzecz Klienta, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. 
 10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 11. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA 

WAŻNE! Warto pamiętać, że Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Klientowi prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych; 

WAŻNE! Jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe,  Klient może żądać abyśmy je usunęli. 

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Klient może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Klientem działań, jeżeli Klienta zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Klient nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 2. do przenoszenia danych; 

WAŻNE! Klient ma prawo otrzymać od nas dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień Klient jest proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Zgłoszenie w tym przedmiocie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują: 
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu; 
 • adres IP; 
 • wersję oprogramowania przeglądarki; 
 • system operacyjny komputera;  
 • logi systemowe. 
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak: 
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy; 
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • numer NIP.

§4 PLIKI COOKIES 

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego. 
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8.  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
 • Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 1. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: info@moranecosmetics.pl
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu